Da li Dom ima angažovanog lekara i da li je osoblje medicinsko tj. obučeno za ovu vrstu posla?

Da li Dom ima angažovanog lekara i da li je osoblje medicinsko tj. obučeno za ovu vrstu posla?

Vlasnik doma je doktorka specijalista interne medicine zaposlena u Hitnoj pomoći Beograd i dostupna svojim korisnicima svakog dana.