Da li imate licencu?

Da li imate licencu?

Da, dom poseduje licencu od 2005.god i to možete potvrditi na sajtu Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Takođe Dom poseduje rešenje  MUP-a da ispunjava protivpožarne standarde za obavljanje ove delatnosti.