Da li je moguć privremeni boravak?

Da li je moguć privremeni boravak?

Moguć je i privremeni boravak prema unapred utvrđenom cenovniku usluga.