Koliki je kapacitet doma i kakve smeštajne jedinice posedujete?

Koliki je kapacitet doma i kakve smeštajne jedinice posedujete?

Naš dom je kapaciteta 20 korisnika sto čini sve u njemu kao jednu veliku porodicu.