Šta se dešava ukoliko se desi neko akutno stanje sa korisnikom usluga?

Šta se dešava ukoliko se desi neko akutno stanje sa korisnikom usluga?

Ukoliko dođe do akutnih stanja koje zahtevaju bolničko lečenje poziva se Hitna pomoć i korisnik se prevozi u dežurnu bolnicu.