O nama

O NAMA

Ustanova socijalne zaštite Renesansa Dom postoji od 2007. god i od svog osnivanja se usavršava svakim danom kako u pogledu usluga tako i u pogledu kadrova.

Divider Image

O kvalitetu naših usluga govore mnogobrojni zadovoljni klijenti čije preporuke i danas žive .

Svaki naš korisnik kao i njihovi zastupnici odmah po prijemu u ustanovu prezentuju svoja očekivanja daju svoje sugestije koje bivaju toplo prihvaćene. Stoga se već prilikom prvog susreta ostvaruje poverenje i sigurnost kojom se može pohvaliti naš stručni tim dugi niz godina uspešnog poslovanja.

Renesansa dom je sad već renomirani brend. Na čelu stoji naša doktorka specijalista interne medicine o čijem radu i referencama govori dugogodišnji angažman u hitnoj pomoći na urgentnim stanjima što korisnicima kao i zastupnicima uliva posebnu sigurnost da su kada je zdravstveno stanje naših najmilijih u pitanju na pravom mestu.

Kod nas se svakom korisniku usluga pristupa individualno sa pažnjom i strpljenjem. Za sve potrebe korisnika koje će se pojaviti u novonastaloj situaciji i radi odmah na osmišljavanju individualnog plana usluga i programskih aktivnosti koje će dovesti do lakšeg prilagođavanja na nove uslove života.

Ono što naš stručni tim čini posebnim i izdvaja od ostalih je pre svega stručnost i profesionalnost.

Potom ažurnost da u najkraćem roku odgovore na sve vaše zahteve i možda najvažnije ljubaznost.

Poštovanje ličnog dostojanstva i uvažavanje svih sugestija i prituzbi.

O našem timu

Naš tim se neprekidno usavršava i obučava, prisustvuje edukacijama i semirarima, a radi usavršavanja veština i sticanju znanja po najsavremenijim kriterijumima .

Vrlo bitan aspect u našoj Ustanovi takođe čini psiho socijalna podrška koja je dostupna korisniku u svakom trenutku da se prevaziđu depresije nastale zbog pada kognitivnih funkcija kao ograničene fizičke sposobnosti.

Unapređivanje potencijala korisnika podrazumevaju i drustvene aktivnosti koje su takođe važan aspect života u domu i to su radno okupacione sekcije, kulturno zabavne aktivnosti i edukativne aktivnosti.

Sve ovo čini jednu celinu usluga gde se korisnicima pružaju osim zadovoljenja osnovnih životnih potreba i ljubav, pažnja i toplina da bi boravak bio prijatan i bezbedan.

Naša misija

Naša misija je pre svega zadovoljstvo korisnika u koje nas stručni tim ulaže, kako brigom o zdravstvenom stanju svakoga ponaosob, tako i toplinom i ljubaznoscu koja doprinosi da Dom odiše pozitinom klimom, vedrinom kojom se postiže ujedinjeni duh korisnika i zaposlenih.

Kako to postižemo?

U Domu se jednom mesečno sprovodi istrazivanje zadovoljstva korisnika putem upitnika,intervjua i anketa gde korisnici ocenjuju nivo pruženih usluga kao i šta bi promenili, te na taj način saznajemo gde se trebamo popraviti da bi usluga bila na najvišem nivou.